Kouros, charcoal on paper, © 2018 Graham White

Kouros, charcoal on paper, © 2018 Graham White

Kouros

Subject: , , ,
Media:
Object: